duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 18841 ha
Intravilan: 955 ha
Extravilan: 17886 ha
Populatie: 10244
Gospodarii: 3080
Nr. locuinte: 3080
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Cobadin, Viişoara, Negreşti, Conacu
Asezarea geografica:
Comuna Cobadin se află situată în sudul judeţului Constanţa, în Podişul Cobadin, la o distanţă de 38 km faţă de oraşul Constanţa şi la 17 km de oraşul Medgidia, întinzându-se pe o suprafaţă de 18841 ha
Comuna este situată în sud-estul extrem al României, justificându-se astfel caracteristicile continental-excesive ale climei cu influenţe în toate componentele mediului geografic
Localitatea este definită de următoarele coordonate geografice: paralela 44 grade 23 minute latitudine nordică şi meridianul 28 grade 29 minute longitudine estică
Localitatea Cobadin se află în Dobrogea, la distanţe aproape egale atât de Dunăre, cât şi de Marea Neagră (40 km)
Se învecinează: la nord cu comunele Peştera şi Ciocârlia, în est şi sud-est cu comuna Mereni şi în vest cu comuna Deleni, iar în sud cu Independenţa şi Chirnogi
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Prestări servicii
Comerţ
Creşterea animalelor
Apicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Procesare lapte
Producţie tâmplărie PVC
Producţie cărămidă
Comercializare combustibil (2 staţii Peco)
Obiective turistice:
Balta Concau-Negreşti
Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena
Casa tătărească "Zulfie Totay"
Muzeul multietnic
Evenimente locale:
Hram biserica Adormirea Maicii Domnului - 15 august
Ziua recoltei la Cobadin - prima duminică din luna octombrie
Facilitati oferite investitorilor:
Căi de acces şi comunicare bine dezvoltate
Acces la calea ferată
Forţă de muncă calificată
Posibilităţi agroturism - Balta Conacu Negreşti
Terenuri pentru închiriere sau concesionare
Proiecte de investitii:
Locuinţe tip ANL pentru tineri
Construcţie sală de sport în localitatea Cobadin
Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil solid cu sisteme ce utilizează energie produsă din surse regenerabile la clădirea Grădiniţei cu program normal din comuna Cobadin
Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil solid cu sisteme ce utilizează energie produsă din surse regenerabile la clădirea Şcolii Române din comuna Cobadin
Realizarea unui tronson de canalizare în localitatea Cobadin, împreună cu firma Tahal şi cu operatorul regional Raja
Proiect privind reabilitarea centrului civic al comunei
Reabilitarea străzilor: Albinelor, Viişoarei şi Constanţei precum şi a canalelor colectoare aferente acestor străzi (program 10000 km al MDRT)
Proiect privind asfaltarea străzilor din comuna Cobadin
Reabiltarea dispensarului uman
Reabilitarea oborului şi pieţei